Büker Vinç

Seç-K Politikası

SAĞLIK, EĞİTİM, ÇEVRE, KALİTE ve MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

> Büker Vinç; kiralama hizmeti, ağır kaldırma işleri, endüstriyel taşıma, montaj, yükleme indirme faaliyetleri sırasında bölgesinde liderliğini korumak, dünya standartlarını yakalamak için en üst düzeyde çalışmalar yapmayı hedefler.
> Faaliyetleri nedeniyle maruz kalınabilecek tehlike ve riskleri tanımlayıp bunları en aza indirmeyi,
> Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her adımda en önde değerlendirip, sürekli gelişim ilkesine göre hareket etmeyi,
> Müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, çevreyi korumak, iş sağlığı ve güvenliğini de en iyi seviye gelebilmek için yatırım yapmayı,
> Müşterilerimizin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildikleri, bu taleplerin titizlikle şeffaflık çerçevesinde değerlendirildiği, olumsuzlukların tekrar etmemesi için önlemlerin alındığı, kontrol ve denetlemenin en üst seviyede uygulandığı müşteri odaklı bir işletme olmayı,
> Taşınmayı istenen süre ve bedellerde tamamlamak için gerekli kaynak ve iş planlaması yapmayı,
> SEÇ-K ile ilgili, kanunlar, uluslararası antlaşmalara, tüzüklere, standartlara ve müşterinin teknik, talep ve SEÇ-K politikasına uymayı,
> Çevre, boyut ve risk boyut değerlendirmeleri yapılarak, var olan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli iyileştirme çalışmaları planlamayı, uygulamaya koymayı, önlemleri almayı, riskleri fırsata çevirmek için projeler geliştirmeyi, acil durum planları yapmayı, acil durum hazırlıklarımızı yıllık tatbikatlar ile gözden geçirmeyi ve eksikliklerimizi gidermeyi, kayıt altına almayı,
> Kazaların, meslek hastalıklarının ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli tedbirleri almayı,
> SEÇ-K sorumluluğunun ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve paylaşılması amacıyla tüm çalışanların katılımını sağlamayı,
> Çevre boyutlarını ve İSG tehlikelerini değerlendirmeyi, risk ve fırsatları belirleyerek kontrol altına almayı ve riski yüksek olan konularda projeler geliştirerek çevre ve İSG performansımızı sürekli iyileştirmeyi, firmamızda gerçekleşen tüm değişimleri İSG ve çevre boyutuyla da yönetmeyi, çevre ve İSG performans hedeflerimizi tüm çalışan ve ilgili tüm taraflarla açık bir şekilde paylaşmayı,
> Atıkların oluşumunu minimize etmek için hedefler koymayı, gerekli önlemleri almayı, en az kirlilik yaratan ve İSG tehlikesi oluşturan süreçler ile iş ekipmanlarını kullanarak kirliliği oluşmadan önlemeyi, tehlike yaratmamayı, kirliliği kaynağında önlemeyi veya azaltmayı, ülke ekonomisine katkı sağlayan geri dönüşüm yöntemleri uygulamayı,
> Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeyde tutmayı, iklim değişikliğine sebep olan etkenlerin azaltılması ve ekosistemleri korumayı taahhüt ederiz.

Büker Vinç Yönetim kadrosu ve çalışanları; kalitenin bireysel başarılarla değil, tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirileceğinin ve bir yaşam biçimi olduğunun bilincindedir.
Onursal Başkan Halil ÇIPLAK

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

Büker Vinç kurumsal olarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi hedeflemekte ve bu yönde çalışmalarını geliştirmektedir..

TÜMÜNÜ İNCELEYİN

Lokasyon

Estim Sanayi Sitesi Metal İşleri
2. Cadde No:6 Menderes,
35470 İzmir, Türkiye

Müşteri Hizmetleri

Pzt / Cts 09:00/18:00
+90 232 257 58 83

E-Posta

info@bukervinc.com